องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม


ระหว่างวันที่ 8ก.ค.-30 ก.ย.2564 เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับการดูแลด้านเวชภัณฑ์ อาหารและน้ำดื่ม ตามความเป็นจริง(ในวงเงินมื้อละ50บาท/คน วันละ3มื้อ ไม่เกิน 14วัน/คน)

2021-07-16
2021-07-13
2021-06-18
2021-06-14
2021-06-02
2021-05-05
2020-12-15
2020-09-18
2020-09-15
2020-07-29