องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร [ 15 พ.ย. 2561 ]8
62 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]8
63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19 [ 1 พ.ย. 2561 ]7
64 ประการาคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19 [ 25 ต.ค. 2561 ]7
65 ประกาศอบต.นาหนองทุ่ม การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 [ 2 ต.ค. 2561 ]6
66 ประกาศ การให้บริการวันหยุดในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ [ 2 ต.ค. 2561 ]6
67 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 1) [ 1 ต.ค. 2561 ]8
68 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดที่ 2) [ 1 ต.ค. 2561 ]6
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 8 พ.ค. 2561 ]7
70 ราคากลาง คสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง หมู่ที่ 9,11 [ 30 เม.ย. 2561 ]9
71 ประกาศราคากลางถนนคสล.สายด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองรวก ม2 [ 23 เม.ย. 2561 ]8
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนายฉลอง ฉลองธรรม [ 23 เม.ย. 2561 ]8
73 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารและอาคารประกอบศพด.วัดสว่างบุญญาวาส [ 19 เม.ย. 2561 ]7
74 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]9
75 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตาแก้ว ท่าขอนยู่ หมู่ที่ 17 [ 14 มี.ค. 2561 ]6
76 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาแกเหนือ-แอ่นเปลือย หมู่ที่ 10 [ 14 มี.ค. 2561 ]6
77 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทุ่งทองฟาร์ม-ท่าขาม หมู่ที่ 13,15 [ 14 มี.ค. 2561 ]7
78 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาสหลังใหม่ หมู่ที่ 8 [ 6 มี.ค. 2561 ]8
79 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยใหญ่ช่วงฝายน้ำล้น-ที่นานายฉลอง พงษ์ศิลา บ้านนาหนองทุ่มกลาง หมู่ที่ 11 [ 2 มี.ค. 2561 ]7
80 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง บ้านนาหนองทุ่มใต้ หมุ่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]6
 
|1|2|3หน้า 4|5|6