องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ช่วง 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม - มีนาคม) [ 5 เม.ย. 2566 ]34
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]36
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]38
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]118
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]54
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]104
7 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]98
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]101
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร 1) [ 4 มิ.ย. 2564 ]105
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร 1) [ 6 พ.ค. 2564 ]98
11 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร 1) [ 5 เม.ย. 2564 ]101
12 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]99
13 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]103
14 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]110
15 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]99