องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
สภา อบต.


นายบุญเฮียง แก้วมุลมุข
 ประธานสภา อบต.


นายชูชาติ บำรุงราษฎร์
นายแผนผา คงนาวัง
 รองประธานสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต.นางรัญดร หงษ์รัตน์
นายบุญส่ง ยุทธชัย
นายทวีป กัณหารัตน์
 ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายณพงษ์ กงซุย
นายสำอาง สารคำ นายคารมณ์ อูลโล
 ส.อบต. หมู่ที่ 4
 ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายทองสุข ทวะลี
นายทวีศักดิ์ เปรมสีมา
   นายวรนารถ ศรีสุภาพ
 ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9,11


นางบุญปลูก ปราบสงบ
นายวัชราภรณ์ โชคเหมาะ
นายณัฐนนท์ พุทธวงษ์
 ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
 ส.อบต. หมู่ที่ 13นางแพรวพรรณ งอกนาวัง
นางรัชดา วิญญาสุข
นายประยูธ ศรีสุภาพ
 ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 16
 ส.อบต. หมู่ที่ 18