องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิย65 [ 14 มิ.ย. 2565 ]47
2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 พ.ค. 2565 ]53
3 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 12 พ.ค. 2565 ]48
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]62
5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]54
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง [ 26 เม.ย. 2565 ]47
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]45
8 เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 มี.ค. 2565 ]45
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 มี.ค. 2565 ]46
10 เจตจำนงสุจริตในการทำงาน [ 7 ก.พ. 2565 ]59
11 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]38
12 นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]43
13 ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหาร อบต.นาหนองทุ่ม [ 2 ก.พ. 2565 ]40
14 ขอเชิญประชุมดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]44
15 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]45
16 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำศูนย์ดำรงธรรม อบต.นาหนองทุ่ม [ 1 ต.ค. 2564 ]44
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]48
18 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย [ 1 ก.ย. 2564 ]21
19 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]41
20 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6