องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]49
2 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]49
3 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]54
4 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]54
5 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร 1) [ 6 พ.ค. 2564 ]59
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร 1) [ 5 เม.ย. 2564 ]58
7 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]51
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]52
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]50
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแต่งตั้งเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]48
11 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]49
12 ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) [ 1 ต.ค. 2563 ]51
13 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2563 ]52
14 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ "ผู้สูงอายุและคนพิการ" เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]49
15 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสามัครบริบาลท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]49
16 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]49
17 แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]50
18 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและการทุจริต [ 8 ม.ค. 2563 ]48
19 แจ้งประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 8 ม.ค. 2563 ]50
20 แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการบริหารตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5