องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]4
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 1 ธ.ค. 2565 ]13
3 ประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]36
4 ประกาศระเบียบสภาอบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]23
5 รายงานการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิย65 [ 14 มิ.ย. 2565 ]101
6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 พ.ค. 2565 ]80
7 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 12 พ.ค. 2565 ]105
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]92
9 ผลการการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]26
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]82
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง [ 26 เม.ย. 2565 ]76
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]74
13 เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 มี.ค. 2565 ]69
14 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 มี.ค. 2565 ]78
15 เจตจำนงสุจริตในการทำงาน [ 7 ก.พ. 2565 ]103
16 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]62
17 นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]84
18 ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหาร อบต.นาหนองทุ่ม [ 2 ก.พ. 2565 ]67
19 รายงานรวมผลการจัดซือจัดจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]25
20 ขอเชิญประชุมดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7