องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ 2566
   

วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.นาหนองทุ่มได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566 นำโดยนายกวิชา...

      
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
   

วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 นายวิชาญ วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนร...

      
  โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...
   

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ทาง อบต.นาหนองทุ่ม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.นาหนองทุ่ม ชาวบ้านบ้านหนอง...

      
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สามัคคีคือพลัง