องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิ...
       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ“โครงการส่งเสริมสนับสนุนก...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหม วิสาหกิจชุมช...
       เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 22564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการเพิ่มประส...
  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและส่งเสริมด้านการ...
       เมื่อวันที่ 25- 26 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สามัคคีคือพลัง