องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ"แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข"