องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

รายงานกิจการสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (23 มิ.ย. 66) [ 26 มิ.ย. 2566 ]6
2 แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศรายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]4
4 ขอเชิญประชาชมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]3
5 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่4 ประจำปี 2566 (14 กพ.66) [ 14 ก.พ. 2566 ]10
6 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 ประจำปี 2566 (10 กพ. 66) [ 10 ก.พ. 2566 ]7
7 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 (6 กพ. 66) [ 6 ก.พ. 2566 ]6
8 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (1 กพ. 66) [ 1 ก.พ. 2566 ]9
9 รายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]35
10 รายงานการประชุมสมัยสา่มัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 [ 22 ส.ค. 2565 ]30
11 รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 [ 11 ส.ค. 2565 ]33
12 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]4
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สค.65 [ 8 ส.ค. 2565 ]34
14 ระเบียบวาระการประชุม สมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]35
15 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]5
16 ประกาศเรียกประชุมสมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]35
17 รายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 (5พค.65) [ 5 พ.ค. 2565 ]57
18 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]3
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (25 เมษายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]51
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (11 กพ.65) [ 11 ก.พ. 2565 ]51
 
หน้า 1|2