องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาหนองทุ่ม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]46
2 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]41
3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]80
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทกข์ [ 2 ต.ค. 2563 ]40
5 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]43
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2563 ]40
7 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]47