องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม(ครั้งที่2/2566) [ 13 ต.ค. 2566 ]19
2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]208
3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]123
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที2 [ 13 ก.ย. 2566 ]26
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]38
6 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นนายอำเภอแก้งคร้อ [ 20 ก.ค. 2565 ]114
7 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 20 ก.ค. 2565 ]82
8 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาแผน 24 มิย65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]238
9 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผน พิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) [ 13 มิ.ย. 2565 ]188
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]107
11 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]100
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที2 [ 23 ก.ค. 2564 ]21
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 24 ก.พ. 2564 ]32
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]94
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]87
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]130
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]92