องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) คร้ั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]15
2 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นนายอำเภอแก้งคร้อ [ 20 ก.ค. 2565 ]27
3 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 20 ก.ค. 2565 ]27
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 20 ก.ค. 2565 ]22
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาแผน 24 มิย65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]49
6 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผน พิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) [ 13 มิ.ย. 2565 ]39
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]44
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]53
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]52
10 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]55
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]55
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]48
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]72
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]54