องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาหนองทุ่ม [ 6 ต.ค. 2566 ]4
2 คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ [ 6 ต.ค. 2566 ]4
3 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
4 ประกาศกรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองคฺ์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]16
5 ประกาศ การจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบ 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]0
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการรลดใช้พลังงาน [ 17 ก.ค. 2566 ]18
7 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]19
8 หนังสือส่งรายงานการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อย ประจำเดือน มิถุนายน 65 [ 14 มิ.ย. 2565 ]70
9 ข้อบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน [ 8 มิ.ย. 2565 ]78
10 หนังสือส่งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ประกาศข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน [ 7 มิ.ย. 2565 ]76
11 หนังสือส่งประกาศข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน นายอำเภอแก้งคร้อ [ 7 มิ.ย. 2565 ]78
12 ประกาศข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน [ 31 พ.ค. 2565 ]73
13 การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]85
14 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย พ.ศ.2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]15
15 ข้อบัญญัติการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2557 [ 28 เม.ย. 2557 ]16