องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ "ผู้สูงอายุและคนพิการ" เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ด้วยในเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ดังนั้น จึงขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แทน

*** ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ "ผู้สูงอายุและคนพิการ" เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ