องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ