องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังงชีพผ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]9
42 แจ้งประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]7
43 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและเปิดบริการข้อมูลข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ตตำบล [ 7 ต.ค. 2562 ]6
44 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ [ 7 ต.ค. 2562 ]8
45 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนประจำศูนย์ดำรงธรรม [ 7 ต.ค. 2562 ]6
46 แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณรอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 7 ต.ค. 2562 ]8
47 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 3 ต.ค. 2562 ]7
48 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มปฏิบัติราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]7
49 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]8
50 ประกาศผู้ชนะในการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) [ 27 ส.ค. 2562 ]9
51 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ซื้อรถยนต์บรรทุก) ปีงบประมาณ 2563 [ 13 ส.ค. 2562 ]8
52 ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) [ 9 ก.ค. 2562 ]6
53 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคาเรียน 1/2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ โครงการเงินเหลือจ่าย 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]6
55 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินเหลือจ่ายปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]7
56 ประกาศเอกสารประกวดราคาอีบิดดิ้งโครงการเงินเหลือจ่ายซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ [ 10 เม.ย. 2562 ]6
57 ประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]6
58 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีPavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.72-002 บ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง [ 28 ธ.ค. 2561 ]9
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวง ชย.72-002 สายนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง [ 7 ธ.ค. 2561 ]6
60 ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร โดยวิธีอีิบิดดิ้ง [ 28 พ.ย. 2561 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6