องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ซับจันทร์แดง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]6
82 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ห้วยหินเกิ้ง บ้านนกเขาทอง หมุ่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2561 ]8
83 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยใหญ่-ช่องหินแตก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2561 ]6
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 [ 19 ก.พ. 2561 ]7
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 19 [ 19 ก.พ. 2561 ]8
86 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำหมุ่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2561 ]7
87 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำหมุ่ที่ 19 [ 15 ก.พ. 2561 ]8
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกอสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 14 ก.พ. 2561 ]10
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 [ 12 ก.พ. 2561 ]8
90 การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร 19 หมู่บ้าน จำนวน 27 สาย [ 28 พ.ย. 2560 ]9
91 ราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ม.17 [ 22 มี.ค. 2560 ]7
92 รายงานกำหนดราคากลางโครงการ ท่อลอดเหลี่ยม นายเดชา หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2560 ]7
93 ราคากลาง คสล.ข้างสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 19 [ 2 มี.ค. 2560 ]7
94 ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยโสกนกแก้ว หมู่ที่ 12 [ 28 ก.พ. 2560 ]6
95 รายงานกำหนดราคากลาง ถนน คสล.สายนาล้อม-ลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 15 [ 27 ก.พ. 2560 ]8
96 ราคากลาง คสล.ข้างสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 [ 16 ก.พ. 2560 ]7
97 ราคากลาง คสล.สายหนองส้มโฮง หมู่ที่ 3 [ 16 ก.พ. 2560 ]10
98 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายหนองส้มโฮง หมู่ที่ 3 [ 15 ก.พ. 2560 ]6
99 ราคากลาง ถนน คสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]7
100 [ 15 ธ.ค. 2559 ]6
 
|1|2|3|4หน้า 5|6