องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]15
2 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]15
3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานจ้างส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]15
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]16
5 ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]15
6 เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]17
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]17
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]17
9 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]18
10 ประมวลจริยธรรมของพนักงานจ้างส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]18
11 ประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและการเมือง ปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]16
12 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]16
13 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]17